Thuế nhập khẩu tăng mạnh - ôtô 'lướt' sắp vắng bóng ở Việt Nam

Nghị định 125/2017 áp dụng mức thuế tuyệt đối và hỗn hợp đối với ôtô cũ nhập khẩu khiến mức giá tăng lên nhiều lần.

Thuế nhập khẩu tăng mạnh - ôtô 'lướt' sắp vắng bóng ở Việt Nam
691
11 bình luận 105 chia sẻ