Honda đứng dầu về số lượng xe an toàn trong suốt 11 năm qua

Honda đứng dầu về số lượng xe an toàn trong suốt 11 năm qua

Chủ nhật , 24/05/2024 | 11:44

Honda đã nhận được nhiều danh hiệu Top Safety Pick+ (TPS+) từ Viện bảo hiểm an toàn giao thông đường bộ (IIHS – Insurance Institue for Highway Safety) nhất trong suốt 11 năm...