Toyota: Thương hiệu ôtô hàng đầu tại Việt Nam

Toyota: Thương hiệu ôtô hàng đầu tại Việt Nam

Thứ ba , 19/04/2024 | 19:23

Tại Việt Nam, hai thập kỷ qua đã chứng kiến sự tăng trưởng ổn định của thị trường ôtô hàng năm theo đà phát triển của nền kinh tế. Mặc dù vẫn là một thị trường tương đối nhỏ so với các nước láng...

  • Toyota: Thương hiệu ôtô hàng đầu tại Việt Nam

    Toyota: Thương hiệu ôtô hàng đầu tại Việt Nam

    Tại Việt Nam, hai thập kỷ qua đã chứng kiến sự tăng trưởng ổn định của thị trường ôtô hàng năm theo đà phát triển của nền kinh tế. Mặc dù vẫn là một thị trường tương đối nhỏ so với các nước láng...

    07/05/2019