Vinfast Lux tiếp tục tăng giá bán, Lux SA2.0 cao nhất 1,814 tỷ

Vinfast Lux tiếp tục tăng giá bán, Lux SA2.0 cao nhất 1,814 tỷ

Chủ nhật , 03/12/2023 | 01:35

Vinfast Lux SA2.0 và A2.0 sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng giá bán từ ngày 1/11 tới tức chỉ 1 tháng sau đợt điều chỉnh gần nhất.