Lưu ý tra dầu bôi trơn xích xe máy

Lưu ý tra dầu bôi trơn xích xe máy

Thứ tư , 03/06/2023 | 16:11

Với thời tiết nắng lắm, mưa nhiều và thay đổi liên tục như ở Việt Nam, việc điều chỉnh hay tra một chút dầu bôi trơn vào xích xe là điều cần thiết.

  • Lưu ý tra dầu bôi trơn xích xe máy

    Lưu ý tra dầu bôi trơn xích xe máy 3

    Với thời tiết nắng lắm, mưa nhiều và thay đổi liên tục như ở Việt Nam, việc điều chỉnh hay tra một chút dầu bôi trơn vào xích xe là điều cần thiết.

    05/06/2013