“Dở khóc, dở cười” chuyện đặt tên xe

“Dở khóc, dở cười” chuyện đặt tên xe

Thứ hai , 29/02/2024 | 12:30

Hầu hết những cái tên xe mà ta vẫn quen gọi hằng ngày đều có xuất xứ của nó, hoặc được đặt dựa trên cơ sở hay cách gọi có chủ ý. Song, có những tên xe lại trở thành “thảm họa”, đưa đến những tình...

  • “Dở khóc, dở cười” chuyện đặt tên xe

    “Dở khóc, dở cười” chuyện đặt tên xe

    Hầu hết những cái tên xe mà ta vẫn quen gọi hằng ngày đều có xuất xứ của nó, hoặc được đặt dựa trên cơ sở hay cách gọi có chủ ý. Song, có những tên xe lại trở thành “thảm họa”, đưa đến những tình...

    17/02/2014