Chiếc xe nào có cái tên dài nhất?

Chiếc xe nào có cái tên dài nhất?

Thứ hai , 18/05/2024 | 21:19

Chiếc Impreza WRX STI RA Spec-C của Subaru sản xuất từ năm 2006 được cho là chiếc xe có cái tên dài nhất. Nếu viết ra đầy đủ, nó bao gồm 89 ký tự.

  • Chiếc xe nào có cái tên dài nhất?

    Chiếc xe nào có cái tên dài nhất? 2

    Chiếc Impreza WRX STI RA Spec-C của Subaru sản xuất từ năm 2006 được cho là chiếc xe có cái tên dài nhất. Nếu viết ra đầy đủ, nó bao gồm 89 ký tự.

    30/06/2014