Yamaha Exciter 150 Camo tăng giá nhẹ

Mặc dù số lượng sản xuất giới hạn chỉ 1.000 chiếc, nhưng Yamaha Exciter 150 Camo không bị đội giá quá cao so với giá đề xuất.

Yamaha Exciter 150 Camo tăng giá nhẹ
993
24 bình luận 151 chia sẻ