Xe điện Trung Quốc siêu dị: Vừa có thể tự xoay tròn tại chỗ, vừa có thể lội nước

Xe điện Trung Quốc siêu dị: Vừa có thể tự xoay tròn tại chỗ, vừa có thể lội nước

Thứ tư , 15/04/2024 | 00:05

Xe điện Trung Quốc siêu dị: Vừa có thể tự xoay tròn tại chỗ, vừa có thể lội nước!