01:45  | 

Hà Nội sẽ không mua xe công trong năm 2013

Khoản 81 tỷ đồng bố trí chi cho hạng mục mua xe công và xây trụ sở làm việc của thành phố Hà Nội trong năm 2013 sẽ được dành để xây dựng hạ tầng nông thôn mới.

>> Ông Nguyễn Bá Thanh: “Sở không cần có ôtô riêng”

Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tại Hội nghị bàn giao chỉ tiêu kinh tế xã hội của Thành phố ngày 11/12.

Năm 2013, Hà Nội sẽ không "sắm" xe công vụ

Năm 2013 cũng được lãnh đạo thành phố xác định là “Năm kỷ cương hành chính”, áp dụng các biện pháp nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng thời, tập trung cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, kiện toàn và nâng cao chất lượng phục vụ của cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân.

Lãnh đạo thành phố cũng khẳng định tăng cường phân cấp trong quản lý đô thị và kinh tế xã hội, phân cấp theo hướng rõ việc, rõ người, rõ địa chỉ trách nhiệm. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị không chi duyệt cho xây dựng trụ sở mới, mua xe công, cử cán bộ đi nước ngoài, những dự án chưa cấp thiết để thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra năm 2013. Khoản 81 tỷ đồng đã bố trí chi cho hạng mục này sẽ dành cho xây dựng hạ tầng nông thôn mới.

 Thu Hà (TTTĐ)

Tags:

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm