13:43  | 

2015: Tiếp tục hạn chế mua sắm xe ôtô công

Năm 2015, các cơ quan Nhà nước không thực hiện mua sắm xe ôtô phục vụ chức danh, xe ôtô phục vụ công tác chung, ngoại trừ một số trường hợp.

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2015.

Trong đó, Bộ Tài chính nhấn mạnh: Không thực hiện mua sắm xe ôtô phục vụ chức danh, xe ôtô phục vụ công tác chung (bao gồm cả xe của dự án đầu tư xây dựng cơ bản, Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia, xe của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài không thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

xecong.jpg

Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn sẽ được trang bị xe mới gồm: xe ôtô phục vụ công tác chung của cơ quan, đơn vị thành lập mới chưa được trang bị xe ôtô mà không có xe để điều chuyển; xe ôtô bị hư hỏng do nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến không còn xe phục vụ công tác; xe ôtô phục vụ công tác của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã đến hạn thay thế.

Bộ Tài chính yêu cầu việc mua sắm xe ôtô trong các trường hợp nêu trên phải đảm bảo sau khi rà soát, sắp xếp lại, sử dụng hiệu quả tối đa số xe hiện có trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương nhưng không đủ để bố trí cho cơ quan, đơn vị và đúng tiêu chuẩn, định mức.

Các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành; không bổ sung nguồn kinh phí ngoài dự toán, kể cả nguồn tăng thu ngân sách Nhà nước.

Thảo Anh (TTTĐ)

Tags:

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm