08:47  | 

Ảnh hành trình đến Hồ Tràm cùng KTM Duke 390

Có lẽ, niềm vui thực sự của những kẻ yêu xê dịch nằm ở những trải nghiệm trên cuộc hành trình chứ không phải đích đến.

KTM 390 Duke_10.jpg

KTM 390 Duke_07.jpg

KTM 390 Duke_08.jpg

KTM 390 Duke_04.jpg

KTM 390 Duke_03.jpg

KTM 390 Duke_05.jpg

KTM 390 Duke_21.jpg

KTM 390 Duke_20.jpg

KTM 390 Duke_24.jpg

KTM 390 Duke_25-1.jpg

KTM 390 Duke_12.jpg

KTM 390 Duke_14.jpg

KTM 390 Duke_17.jpg

KTM 390 Duke_27.jpg

KTM 390 Duke_30.jpg

KTM 390 Duke_13.jpg

KTM 390 Duke_26-1.jpg

Ảnh: Huy Thắng

Tags:

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm