07:02  | 

Xem thêm ảnh BMW R1200GS Adventure Iconic 100 đầu tiên tại Việt Nam

BMW R1200GS Adventure Iconic 100 là phiên bản giới hạn với số lượng chỉ 100 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới.

Bmw_Motorrad_R1200gs_Adventure_Iconic (26).jpgBmw_Motorrad_R1200gs_Adventure_Iconic (12).jpgBmw_Motorrad_R1200gs_Adventure_Iconic (14).jpgBmw_Motorrad_R1200gs_Adventure_Iconic (13).jpgBmw_Motorrad_R1200gs_Adventure_Iconic (27).jpgBmw_Motorrad_R1200gs_Adventure_Iconic (6).jpgBmw_Motorrad_R1200gs_Adventure_Iconic (28).jpgBmw_Motorrad_R1200gs_Adventure_Iconic (7).jpgBmw_Motorrad_R1200gs_Adventure_Iconic (8).jpgBmw_Motorrad_R1200gs_Adventure_Iconic (2).jpgBmw_Motorrad_R1200gs_Adventure_Iconic (3).jpgBmw_Motorrad_R1200gs_Adventure_Iconic (5).jpgBmw_Motorrad_R1200gs_Adventure_Iconic (4).jpgBmw_Motorrad_R1200gs_Adventure_Iconic (9).jpgBmw_Motorrad_R1200gs_Adventure_Iconic (10).jpgBmw_Motorrad_R1200gs_Adventure_Iconic (25).jpgBmw_Motorrad_R1200gs_Adventure_Iconic (16).jpgBmw_Motorrad_R1200gs_Adventure_Iconic (15).jpgBmw_Motorrad_R1200gs_Adventure_Iconic (20).jpgBmw_Motorrad_R1200gs_Adventure_Iconic (17).jpgBmw_Motorrad_R1200gs_Adventure_Iconic (18).jpgBmw_Motorrad_R1200gs_Adventure_Iconic (19).jpgBmw_Motorrad_R1200gs_Adventure_Iconic (24).jpgBmw_Motorrad_R1200gs_Adventure_Iconic (21).jpgBmw_Motorrad_R1200gs_Adventure_Iconic (1).jpgBmw_Motorrad_R1200gs_Adventure_Iconic (22).jpgBmw_Motorrad_R1200gs_Adventure_Iconic (23).jpgBmw_Motorrad_R1200gs_Adventure_Iconic (11).jpg

 Ảnh: Thành Nhơn

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm