Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SuperVeloce độc nhất Việt Nam

Chiếc Lamborghini Aventador SuperVeloce độc nhất Việt Nam sở hữu ngoại thất màu xanh dương đậm, nội thất bọc da màu đen đi kèm sức mạnh 750 mã lực.

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SuperVeloce độc nhất Việt Nam Aventador SV (6).jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SuperVeloce độc nhất Việt Nam Aventador SV (15).jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SuperVeloce độc nhất Việt Nam Aventador SV (10).jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SuperVeloce độc nhất Việt Nam Aventador SV (14).jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SuperVeloce độc nhất Việt Nam Aventador SV (13).jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SuperVeloce độc nhất Việt Nam Aventador SV (4).jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SuperVeloce độc nhất Việt Nam Aventador SV (9).jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SuperVeloce độc nhất Việt Nam Aventador SV (2).jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SuperVeloce độc nhất Việt Nam Aventador SV (7).jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SuperVeloce độc nhất Việt Nam Aventador SV (5).jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SuperVeloce độc nhất Việt Nam Aventador SV (12).jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SuperVeloce độc nhất Việt Nam Aventador SV (1).jpg

Ảnh chi tiết Lamborghini Aventador SuperVeloce độc nhất Việt Nam Aventador SV (11).jpg
Ảnh: Hura Can

#[]