10:37  | 

Ảnh chi tiết Toyota Fortuner 2016 tay lái thuận tại Hà Nội

Chiếc Toyota Fortuner hoàn toàn mới được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia về Việt Nam sở hữu tay lái thuận giống với phiên bản sẽ được đưa về thị trường Việt trong thời gian tới.

Ảnh chi tiết Toyota Fortuner 2016 tay lái thuận tại Hà Nội DSC_3243 copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Fortuner 2016 tay lái thuận tại Hà Nội DSC_3248 copy.JPG

Ảnh chi tiết Toyota Fortuner 2016 tay lái thuận tại Hà Nội DSC_3253 copy.JPG

Ảnh chi tiết Toyota Fortuner 2016 tay lái thuận tại Hà Nội DSC_3269 copy.JPG

Ảnh chi tiết Toyota Fortuner 2016 tay lái thuận tại Hà Nội DSC_3300 copy.JPG

Ảnh chi tiết Toyota Fortuner 2016 tay lái thuận tại Hà Nội DSC_3295.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Fortuner 2016 tay lái thuận tại Hà Nội DSC_3272 copy.JPG

Ảnh chi tiết Toyota Fortuner 2016 tay lái thuận tại Hà Nội DSC_3274 copy.JPG

Ảnh chi tiết Toyota Fortuner 2016 tay lái thuận tại Hà Nội DSC_3254 copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Fortuner 2016 tay lái thuận tại Hà Nội DSC_3256 copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Fortuner 2016 tay lái thuận tại Hà Nội DSC_3259 copy.JPG

Ảnh chi tiết Toyota Fortuner 2016 tay lái thuận tại Hà Nội DSC_3257 copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Fortuner 2016 tay lái thuận tại Hà Nội DSC_3260 copy.JPG

Ảnh chi tiết Toyota Fortuner 2016 tay lái thuận tại Hà Nội DSC_3263 copy.JPG

Ảnh chi tiết Toyota Fortuner 2016 tay lái thuận tại Hà Nội DSC_3268 copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Fortuner 2016 tay lái thuận tại Hà Nội DSC_3288 copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Fortuner 2016 tay lái thuận tại Hà Nội DSC_3286 copy.JPG

Ảnh chi tiết Toyota Fortuner 2016 tay lái thuận tại Hà Nội DSC_3282 copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Fortuner 2016 tay lái thuận tại Hà Nội DSC_3291 copy.JPG

Ảnh chi tiết Toyota Fortuner 2016 tay lái thuận tại Hà Nội DSC_3293 copy.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn

Ý kiến đánh giá (7)


Có thể bạn quan tâm