13:55  | 

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017

Mazda vừa chính thức giới thiệu thế hệ hoàn toàn mới của mẫu xe CX-5 tại triển lãm Los Angeles Auto Show, sau khi đối thủ Honda CR-V 2017 ra mắt cách đây hơn 1 tháng trước.

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 mazda-cx-5-2017-1600-02.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 mazda-cx-5-2017-1600-03.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 mazda-cx-5-2017-1600-13.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 mazda-cx-5-2017-1600-0b.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 mazda-cx-5-2017-1600-10.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 mazda-cx-5-2017-1600-0e.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 mazda-cx-5-2017-1600-15.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 mazda-cx-5-2017-1600-1d.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 mazda-cx-5-2017-1600-1c.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 mazda-cx-5-2017-1600-1f.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 mazda-cx-5-2017-1600-21.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 mazda-cx-5-2017-1600-20.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 mazda-cx-5-2017-1600-23.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 mazda-cx-5-2017-1600-30.jpg

Ảnh: Mazda

Ý kiến đánh giá (5)


Có thể bạn quan tâm