Ảnh nội thất Suzuki Ciaz

Suzuki Ciaz là một chiếc sedan hạng B thực dụng cân bằng giữa các yếu tố rộng rãi, cảm giác lái vừa phải, hy sinh một chút về sức mạnh động cơ để bù đắp lại những tiện ích giải trí.

Ảnh nội thất Suzuki Ciaz suzuki-ciaz-9.jpg

Ảnh nội thất Suzuki Ciaz suzuki-ciaz-13.jpg

Ảnh nội thất Suzuki Ciaz suzuki-ciaz-14.jpg

Ảnh nội thất Suzuki Ciaz suzuki-ciaz-39.jpg

Ảnh nội thất Suzuki Ciaz suzuki-ciaz-15.jpg

Ảnh nội thất Suzuki Ciaz suzuki-ciaz-10.jpg

Ảnh nội thất Suzuki Ciaz suzuki-ciaz-11.jpg

Ảnh nội thất Suzuki Ciaz suzuki-ciaz-18.jpg

Ảnh nội thất Suzuki Ciaz suzuki-ciaz-16.jpg

Ảnh nội thất Suzuki Ciaz suzuki-ciaz-41.jpg

Ảnh nội thất Suzuki Ciaz suzuki-ciaz-38.jpg

Ảnh nội thất Suzuki Ciaz suzuki-ciaz-22.jpg

Ảnh nội thất Suzuki Ciaz suzuki-ciaz-23.jpg

Ảnh nội thất Suzuki Ciaz suzuki-ciaz-24.jpg

Ảnh: Thành Nhơn

#suzuki ciaz