13:36  | 

[Infographic] Tầm quan trọng của cột A, B, C trên xe ô tô

Cột A, B, C không những định hình nên thiết kế tổng thể, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn, và là nơi đi dây điện, dây an toàn và bản lề cửa.

pillar-car.jpg

>> Thông tin liên quan:

Thế Anh (Trithucthoidai)