09:14  | 

Xem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017

Kia Morning 2017 (hay còn được gọi là Picanto ở một số thị trường khác) có thiết kế thể thao và góc cạnh hơn so với các phiên bản trước đó.

Xem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-2017-8.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-2017-4.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-2017-5.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-2017-6.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-2017-7.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-2017-2.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-2017-3.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-2017-12.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-2017-11.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-2017-10.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-2017-21-copy.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-2017-13.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-2017-14.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-2017-17.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-2017-18-copy.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-2017-15.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-2017-16.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-2017-19-copy.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-2017-20-copy.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-gt-line-2017-37.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-gt-line-2017-36.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-gt-line-2017-35.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-gt-line-2017-33.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-gt-line-2017-34.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-gt-line-2017-32.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-gt-line-2017-38.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-gt-line-2017-20.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-gt-line-2017-21.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-gt-line-2017-22.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-gt-line-2017-23.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-gt-line-2017-24.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-2017-9.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-gt-line-2017-31.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-gt-line-2017-25.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-gt-line-2017-30.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-gt-line-2017-26.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-gt-line-2017-29.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-gt-line-2017-28.JPGXem thêm ảnh chi tiết Kia Morning 2017 kia-picanto-gt-line-2017-1.JPG

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm