17:10  | 

Ảnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam

Scrambler Cafe Racer sẽ là một trong những mẫu xe hấp dẫn được Ducati Việt Nam chọn để giới thiệu với đông đảo người mê xe tại Triển lãm Mô tô, Xe máy Việt Nam lần thứ 2 sắp diễn ra.

Ảnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-2.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-3.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-4.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-5.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-22.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-6.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-10.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-7.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-9.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-8.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-30.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-25.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-27.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-26.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-28.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-29.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-32.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-35.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-14.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-33.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-34.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-11.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-12.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-13.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-15.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-19.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-17.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-16.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-18.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-36.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-20.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-21.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-31.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-23.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-24.jpgẢnh chi tiết Ducati Scrambler Cafe Racer đầu tiên tại Việt Nam ducati-scrambler-cafe-racer-1.jpg

Ảnh: Thành Nhơn 

Tags:

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm