00:56  | 

Xem thêm ảnh Audi A5 Sportback 2017

Audi vừa chính thức ra mắt A5 Sportback thế hệ mới tại thị trường Việt Nam, với mức giá khởi điểm dự kiến là 2,1 tỷ đồng.

1-audi-a5-sportback-2017-1.jpg1-audi-a5-sportback-2017-2.jpg1-audi-a5-sportback-2017-3.jpg1-audi-a5-sportback-2017-4.jpg1-audi-a5-sportback-2017-5.jpg1-audi-a5-sportback-2017-6.jpg1-audi-a5-sportback-2017-7.jpg1-audi-a5-sportback-2017-8.jpg1-audi-a5-sportback-2017-9.jpg1-audi-a5-sportback-2017-10.jpg1-audi-a5-sportback-2017-11.jpg1-audi-a5-sportback-2017-12.jpg1-audi-a5-sportback-2017-13.jpg1-audi-a5-sportback-2017-14.jpg1-audi-a5-sportback-2017-15.jpg1-audi-a5-sportback-2017-16.jpg1-audi-a5-sportback-2017-17.jpg1-audi-a5-sportback-2017-18.jpg1-audi-a5-sportback-2017-19.jpg1-audi-a5-sportback-2017-20.jpg1-audi-a5-sportback-2017-21.jpg1-audi-a5-sportback-2017-22.jpg1-audi-a5-sportback-2017-23.jpg1-audi-a5-sportback-2017-24.jpg1-audi-a5-sportback-2017-25.jpg1-audi-a5-sportback-2017-26.jpg1-audi-a5-sportback-2017-27.jpg1-audi-a5-sportback-2017-28.jpg1-audi-a5-sportback-2017-29.jpg1-audi-a5-sportback-2017-30.jpg1-audi-a5-sportback-2017-31.jpg1-audi-a5-sportback-2017-32.jpg1-audi-a5-sportback-2017-33.jpg1-audi-a5-sportback-2017-34.jpg1-audi-a5-sportback-2017-35.jpg1-audi-a5-sportback-2017-36.jpg1-audi-a5-sportback-2017-37.jpg1-audi-a5-sportback-2017-38.jpg1-audi-a5-sportback-2017-39.jpg1-audi-a5-sportback-2017-40.jpg1-audi-a5-sportback-2017-41.jpg1-audi-a5-sportback-2017-43.jpg1-audi-a5-sportback-2017-44.jpg1-audi-a5-sportback-2017-45.jpg1-audi-a5-sportback-2017-46.jpg1-audi-a5-sportback-2017-47.jpg1-audi-a5-sportback-2017-48.jpg1-audi-a5-sportback-2017-49.jpg1-audi-a5-sportback-2017-50.jpg1-audi-a5-sportback-2017-51.jpg1-audi-a5-sportback-2017-52.jpg1-audi-a5-sportback-2017-53.jpg1-audi-a5-sportback-2017-54.jpgẢnh: Thành Nhơn

Tags:

Ý kiến bạn đọc (1 )

Mới nhất | Quan tâm nhất
  • Xe được trừng bày ở đâu vậy các bác?

    Sang - 20:11 24/05/2017