07:15  | 

Xem thêm ảnh Suzuki GSX-S150 2017

Trong những mẫu xe mới mà Suzuki Việt Nam đem đến triển lãm năm nay (Triển lãm Mô tô Xe Máy Việt Nam 2017) gồm GSX-R150 và GSX-S150 đang diễn ra tại TP.HCM.

Xem thêm ảnh Suzuki GSX-S150 2017 suzuki-gsx-s150-2017-2.JPGXem thêm ảnh Suzuki GSX-S150 2017 suzuki-gsx-s150-2017-1.JPGXem thêm ảnh Suzuki GSX-S150 2017 suzuki-gsx-s150-2017-16.JPGXem thêm ảnh Suzuki GSX-S150 2017 suzuki-gsx-s150-2017-13.JPGXem thêm ảnh Suzuki GSX-S150 2017 suzuki-gsx-s150-2017-15.JPGXem thêm ảnh Suzuki GSX-S150 2017 suzuki-gsx-s150-2017-17.JPGXem thêm ảnh Suzuki GSX-S150 2017 suzuki-gsx-s150-2017-18.JPGXem thêm ảnh Suzuki GSX-S150 2017 suzuki-gsx-s150-2017-19.JPGXem thêm ảnh Suzuki GSX-S150 2017 suzuki-gsx-s150-2017-12.JPGXem thêm ảnh Suzuki GSX-S150 2017 suzuki-gsx-s150-2017-11.JPGXem thêm ảnh Suzuki GSX-S150 2017 suzuki-gsx-s150-2017-10.JPGXem thêm ảnh Suzuki GSX-S150 2017 suzuki-gsx-s150-2017-8.JPGXem thêm ảnh Suzuki GSX-S150 2017 suzuki-gsx-s150-2017-9.JPGXem thêm ảnh Suzuki GSX-S150 2017 suzuki-gsx-s150-2017-20.JPGXem thêm ảnh Suzuki GSX-S150 2017 suzuki-gsx-s150-2017-14.JPGXem thêm ảnh Suzuki GSX-S150 2017 suzuki-gsx-s150-2017-3.JPGXem thêm ảnh Suzuki GSX-S150 2017 suzuki-gsx-s150-2017-4.JPGXem thêm ảnh Suzuki GSX-S150 2017 suzuki-gsx-s150-2017-6.JPGXem thêm ảnh Suzuki GSX-S150 2017 suzuki-gsx-s150-2017-7.JPGXem thêm ảnh Suzuki GSX-S150 2017 suzuki-gsx-s150-2017-5.JPGẢnh: Thành Nhơn

Tags:

Ý kiến đánh giá (1)


Có thể bạn quan tâm