07:21  | 

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 tại Anh quốc

Mẫu CX-5 thế hệ mới của Mazda đã đến thị trường Anh quốc với giá bán khởi điểm từ 30.700 USD.

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 tại Anh quốc 2017-mazdacx5-uk-01.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 tại Anh quốc 2017-mazdacx5-uk-02-1.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 tại Anh quốc 2017-mazdacx5-uk-05.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 tại Anh quốc 2017-mazdacx5-uk-06-1.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 tại Anh quốc 2017-mazdacx5-uk-08.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 tại Anh quốc 2017-mazdacx5-uk-09.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 tại Anh quốc 2017-mazdacx5-uk-10-1.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 tại Anh quốc 2017-mazdacx5-uk-11.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 tại Anh quốc 2017-mazdacx5-uk-12.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 tại Anh quốc 2017-mazdacx5-uk-13.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 tại Anh quốc 2017-mazdacx5-uk-15.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 tại Anh quốc 2017-mazdacx5-uk-19.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 tại Anh quốc 2017-mazdacx5-uk-21.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 tại Anh quốc 2017-mazdacx5-uk-24.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 tại Anh quốc 2017-mazdacx5-uk-25.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 tại Anh quốc 2017-mazdacx5-uk-26.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 tại Anh quốc 2017-mazdacx5-uk-28.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 tại Anh quốc 2017-mazdacx5-uk-35-1.jpg

Ảnh chi tiết Mazda CX-5 2017 tại Anh quốc 2017-mazdacx5-uk-45.jpg

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm