23:17  | 

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 Camo tại đại lý

Mẫu xe tay ga NVX 155 phiên bản "lính" (Camo) đã chính thức có mặt tại các đại lý của Yamaha.

Ảnh chi tiết Yamaha NVX 155 Camo tại đại lý yamaha-nvx-155-camo-21.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 Camo tại đại lý yamaha-nvx-155-camo-26.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 Camo tại đại lý yamaha-nvx-155-camo-30.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 Camo tại đại lý yamaha-nvx-155-camo-34.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 Camo tại đại lý yamaha-nvx-155-camo-28.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 Camo tại đại lý yamaha-nvx-155-camo-35.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 Camo tại đại lý yamaha-nvx-155-camo-36.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 Camo tại đại lý yamaha-nvx-155-camo-37.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 Camo tại đại lý yamaha-nvx-155-camo-31.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 Camo tại đại lý yamaha-nvx-155-camo-22.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 Camo tại đại lý yamaha-nvx-155-camo-23.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 Camo tại đại lý yamaha-nvx-155-camo-20.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 Camo tại đại lý yamaha-nvx-155-camo-24.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 Camo tại đại lý yamaha-nvx-155-camo-27.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 Camo tại đại lý yamaha-nvx-155-camo-29.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 Camo tại đại lý yamaha-nvx-155-camo-33.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 Camo tại đại lý yamaha-nvx-155-camo-25.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 Camo tại đại lý yamaha-nvx-155-camo-32.jpgẢnh chi tiết Yamaha NVX 155 Camo tại đại lý yamaha-nvx-155-camo-19.jpg

Ảnh: NhonVT

Ý kiến đánh giá (4)


Có thể bạn quan tâm