07:19  | 

Ảnh chi tiết Toyota Wigo vừa ra mắt tại Việt Nam

Toyota Wigo 2017 vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam trong khuôn khổ Vietnam Motor Show 2017. Đây sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Grand i10, KIA Morning.

Ảnh chi tiết Toyota Wigo vừa ra mắt tại Việt Nam toyota-wigo-6.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Wigo vừa ra mắt tại Việt Nam toyota-wigo-11.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Wigo vừa ra mắt tại Việt Nam toyota-wigo-9.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Wigo vừa ra mắt tại Việt Nam toyota-wigo-8.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Wigo vừa ra mắt tại Việt Nam toyota-wigo-7.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Wigo vừa ra mắt tại Việt Nam toyota-wigo-10.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Wigo vừa ra mắt tại Việt Nam toyota-wigo-13.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Wigo vừa ra mắt tại Việt Nam toyota-wigo-12.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Wigo vừa ra mắt tại Việt Nam toyota-wigo-19.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Wigo vừa ra mắt tại Việt Nam toyota-wigo-15.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Wigo vừa ra mắt tại Việt Nam toyota-wigo-16.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Wigo vừa ra mắt tại Việt Nam toyota-wigo-14.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Wigo vừa ra mắt tại Việt Nam toyota-wigo-17.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Wigo vừa ra mắt tại Việt Nam toyota-wigo-18.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Wigo vừa ra mắt tại Việt Nam toyota-wigo-22.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Wigo vừa ra mắt tại Việt Nam toyota-wigo-20.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Wigo vừa ra mắt tại Việt Nam toyota-wigo-21.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Wigo vừa ra mắt tại Việt Nam toyota-wigo-23.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Wigo vừa ra mắt tại Việt Nam toyota-wigo-24.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Wigo vừa ra mắt tại Việt Nam toyota-wigo-25.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Wigo vừa ra mắt tại Việt Nam toyota-wigo-26.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Wigo vừa ra mắt tại Việt Nam toyota-wigo-27.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn

Tags: Toyota Wigo

Ý kiến đánh giá (10)


Có thể bạn quan tâm