Chọn Honda Civic 2017 hay Toyota Corolla Altis 2.0V 2017?

Sau đợt điều chỉnh giá vừa qua, Honda Civic 2017 hiện tại chỉ được bán với giá 898 triệu đồng trong khi Toyota Corolla Altis bản 2.0V 2017 vẫn có giá khá cao 933 triệu đồng.

Chọn Honda Civic 2017 hay Toyota Corolla Altis 2.0V 2017? honda-civic.jpg