14:47  | 

Ảnh chi tiết Renault Alaskan

Sau màn ra mắt đầu tiên tại Colombia năm ngoái, Renault Alaskan cuối cùng cũng chuẩn bị đến trời Âu với phiên bản máy dầu turbodiesel 2.3L dCi. Giống như “người anh em” Mercedes-Benz X-Class, Alaskan được phát triển dựa trên Nissan NP300 Navara.

Ảnh chi tiết Renault Alaskan renault-alaskan-to-europe-8-1.jpg

Ảnh chi tiết Renault Alaskan renault-alaskan-to-europe-13.jpg

Ảnh chi tiết Renault Alaskan renault-alaskan-to-europe-14.jpg

Ảnh chi tiết Renault Alaskan renault-alaskan-to-europe-25.jpg

Ảnh chi tiết Renault Alaskan renault-alaskan-to-europe-28-1.jpg

Ảnh chi tiết Renault Alaskan renault-alaskan-to-europe-29.jpg

Ảnh chi tiết Renault Alaskan renault-alaskan-to-europe-34.jpg

Ảnh chi tiết Renault Alaskan renault-alaskan-to-europe-52.jpg

Ảnh chi tiết Renault Alaskan renault-alaskan-to-europe-57.jpg

Ảnh chi tiết Renault Alaskan renault-alaskan-to-europe-58.jpg

Ảnh chi tiết Renault Alaskan renault-alaskan-to-europe-75.jpg

Ảnh chi tiết Renault Alaskan renault-alaskan-to-europe-80.jpg

Ảnh chi tiết Renault Alaskan renault-alaskan-to-europe-124.jpg

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm