12:38  | 

Xem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam

Mẫu crossover được đánh giá là an toàn nhất thế giới Volvo XC60 2018 sẽ ra mắt khách hàng Việt tại triển lãm VIMS 2017 sắp diễn ra tại Sài Gòn.

Xem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-47.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-45.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-50.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-51.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-53.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-1.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-30.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-31.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-32.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-41.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-33.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-54.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-44.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-8.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-9.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-2.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-3.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-10.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-13.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-16.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-17.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-24.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-29.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-20.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-7.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-5.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-6.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-14.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-15.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-21.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-19.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-23.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-26.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-18.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-22.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-25.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-27.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-28.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-34.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-35.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-36.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-39.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-38.jpgXem thêm ảnh chi tiết Volvo XC60 2018 đầu tiên tại Việt Nam volvo-xc60-2018-37.jpg

Ảnh: Thành Nhơn

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm