16:33  | 

Ảnh chi tiết Honda Rebel 500 2017 tại Việt Nam

Mẫu cruiser Honda Rebel 500 2017 được một nhà nhập khẩu tư nhân tại Sài Gòn đưa về có mức giá hơn 200 triệu đồng.

honda-rebel-300-abs-2017-1-1.jpg

honda-rebel-300-abs-2017-9-1.jpg

honda-rebel-300-abs-2017-18-1.jpg

honda-rebel-300-abs-2017-19-1.jpg

honda-rebel-500-abs-2017-1-1.jpg

honda-rebel-500-abs-2017-2-1.jpg

honda-rebel-500-abs-2017-4-1.jpg

honda-rebel-500-abs-2017-6-1.jpg

honda-rebel-500-abs-2017-7-1.jpg

honda-rebel-500-abs-2017-9-1.jpg

honda-rebel-500-abs-2017-10-1.jpg

honda-rebel-500-abs-2017-11-1.jpg

honda-rebel-500-abs-2017-12-1.jpg

honda-rebel-500-abs-2017-13-1.jpg

honda-rebel-500-abs-2017-14-1.jpg

honda-rebel-500-abs-2017-15-1.jpg

honda-rebel-500-abs-2017-16-1.jpg

Tags:

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm