Ảnh thực tế Lexus LX570 2018 5 chỗ vừa trình làng

Với chỉ 5 chỗ ngồi, Lexus LX570 2018 đã có sự thay đổi đáng kể với không gian rộng rãi hơn, mang đến cho khách hàng thêm sự lựa chọn.

Ảnh thực tế Lexus LX570 2018 5 chỗ vừa trình làng 2018-lexus-lx-570-two-row-1.jpg

Ảnh thực tế Lexus LX570 2018 5 chỗ vừa trình làng 2018-lexus-lx-570-two-row-2.jpg

Ảnh thực tế Lexus LX570 2018 5 chỗ vừa trình làng 2018-lexus-lx-570-two-row-3-1.jpg

Ảnh thực tế Lexus LX570 2018 5 chỗ vừa trình làng 2018-lexus-lx-570-two-row-4-1.jpg

Ảnh thực tế Lexus LX570 2018 5 chỗ vừa trình làng 2018-lexus-lx-570-two-row-5.jpg

Ảnh thực tế Lexus LX570 2018 5 chỗ vừa trình làng 2018-lexus-lx-570-two-row-6.jpg

Ảnh thực tế Lexus LX570 2018 5 chỗ vừa trình làng 2018-lexus-lx-570-two-row-7-1.jpg

Ảnh thực tế Lexus LX570 2018 5 chỗ vừa trình làng 2018-lexus-lx-570-two-row-8.jpg

Ảnh thực tế Lexus LX570 2018 5 chỗ vừa trình làng 2018-lexus-lx-570-two-row-9.jpg

Ảnh thực tế Lexus LX570 2018 5 chỗ vừa trình làng 2018-lexus-lx-570-two-row-10.jpg