Chi tiết Peugeot 5008 hoàn toàn mới: Đối thủ của Honda CR-V 5+2 tại Việt Nam

Peugeot 5008 hoàn toàn mới lắp ráp trong nước được xem là đối thủ của Honda CR-V 5+2 tại Việt Nam. Xe có giá bán 1,349 tỷ đồng.

4banhteam (forum.autodaily.vn)