08:10  | 

Xem thêm ảnh chi tiết Honda Blade 110 phiên bản tem mới

So với phiên bản trước đây, Blade 110 được Honda Việt Nam thay đổi cách thiết kế tem xe mới, cho diện mạo ấn tượng hơn.

Xem thêm ảnh chi tiết Honda Blade 110 phiên bản tem mới honda-blade-13.jpgXem thêm ảnh chi tiết Honda Blade 110 phiên bản tem mới honda-blade-8.jpgXem thêm ảnh chi tiết Honda Blade 110 phiên bản tem mới honda-blade-7.jpgXem thêm ảnh chi tiết Honda Blade 110 phiên bản tem mới honda-blade-6.jpgXem thêm ảnh chi tiết Honda Blade 110 phiên bản tem mới honda-blade-5.jpgXem thêm ảnh chi tiết Honda Blade 110 phiên bản tem mới honda-blade-2.jpgXem thêm ảnh chi tiết Honda Blade 110 phiên bản tem mới honda-blade-1.jpgXem thêm ảnh chi tiết Honda Blade 110 phiên bản tem mới honda-blade-15.jpgXem thêm ảnh chi tiết Honda Blade 110 phiên bản tem mới honda-blade-16.jpgXem thêm ảnh chi tiết Honda Blade 110 phiên bản tem mới honda-blade-18.jpgXem thêm ảnh chi tiết Honda Blade 110 phiên bản tem mới honda-blade-4.jpgXem thêm ảnh chi tiết Honda Blade 110 phiên bản tem mới honda-blade-20.jpgXem thêm ảnh chi tiết Honda Blade 110 phiên bản tem mới honda-blade-3.jpg

Ảnh: Thành Nhơn

Ý kiến đánh giá (1)


Có thể bạn quan tâm