09:23  | 

Ảnh chi tiết ngoại thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam

Kể từ phiên bản facelift 2018, dòng sedan cao cấp của Mercedes-Benz thay đổi tên gọi từ S400 thành S450, đồng thời giá bán cũng cao hơn mức 6,9 tỷ đồng của phiên bản trước.

Ảnh chi tiết ngoại thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-ngoai-that-01.jpg

Ảnh chi tiết ngoại thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-ngoai-that-02-1.jpg

Ảnh chi tiết ngoại thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-ngoai-that-03.jpg

Ảnh chi tiết ngoại thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-ngoai-that-04.jpg

Ảnh chi tiết ngoại thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-ngoai-that-05-1.jpg

Ảnh chi tiết ngoại thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-ngoai-that-06.jpg

Ảnh chi tiết ngoại thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-ngoai-that-07.jpg

Ảnh chi tiết ngoại thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-ngoai-that-08.jpg

Ảnh chi tiết ngoại thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-ngoai-that-09.jpg

Ảnh chi tiết ngoại thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-ngoai-that-010-1.jpg

Ảnh chi tiết ngoại thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-ngoai-that-011-1.jpg

Ảnh chi tiết ngoại thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-ngoai-that-012.jpg

Ảnh chi tiết ngoại thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-ngoai-that-013.jpg

Ảnh chi tiết ngoại thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-ngoai-that-014.jpg

Ảnh chi tiết ngoại thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-ngoai-that-015.jpg

Ảnh chi tiết ngoại thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-ngoai-that-016.jpg

Ảnh chi tiết ngoại thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-ngoai-that-017.jpg

Ảnh chi tiết ngoại thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-ngoai-that-018.jpg

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm