09:25  | 

Ảnh chi tiết nội thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam

Kể từ phiên bản facelift 2018, dòng sedan cao cấp của Mercedes-Benz thay đổi tên gọi từ S400 thành S450, đồng thời giá bán cũng cao hơn mức 6,9 tỷ đồng của phiên bản trước.

Ảnh chi tiết nội thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-ngoai-that-019.jpg

Ảnh chi tiết nội thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-noi-that-01.jpg

Ảnh chi tiết nội thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-noi-that-02.jpg

Ảnh chi tiết nội thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-noi-that-03-1.jpg

Ảnh chi tiết nội thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-noi-that-04.jpg

Ảnh chi tiết nội thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-noi-that-05.jpg

Ảnh chi tiết nội thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-noi-that-06.jpg

Ảnh chi tiết nội thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-noi-that-07.jpg

Ảnh chi tiết nội thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-noi-that-08.jpg

Ảnh chi tiết nội thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-noi-that-09.jpg

Ảnh chi tiết nội thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-noi-that-010.jpg

Ảnh chi tiết nội thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-noi-that-011.jpg

Ảnh chi tiết nội thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-noi-that-012.jpg

Ảnh chi tiết nội thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-noi-that-013.jpg

Ảnh chi tiết nội thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-noi-that-014.jpg

Ảnh chi tiết nội thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-noi-that-015.jpg

Ảnh chi tiết nội thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-noi-that-016.jpg

Ảnh chi tiết nội thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-noi-that-017.jpg

Ảnh chi tiết nội thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-noi-that-018.jpg

Ảnh chi tiết nội thất Mercedes-Maybach S450 2018 tại Việt Nam mercedes-maybach-s450-noi-that-019.jpg

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm