Mercedes EQB giá gần 2,3 tỷ đồng - Xe điện rẻ nhất của "Mẹc" tại Việt Nam!

Mercedes EQB giá gần 2,3 tỷ đồng - Xe điện rẻ nhất của "Mẹc" tại Việt Nam!

Thứ hai , 03/12/2023 | 01:23

Mercedes EQB giá gần 2,3 tỷ đồng - Xe điện rẻ nhất của "Mẹc" tại Việt Nam!