Chung kết Quốc gia MercedesTrophy Việt Nam 2018

Chung kết Quốc gia MercedesTrophy Việt Nam 2018

Thứ tư , 12/12/2019 | 00:54

Ngày 03/06/2018 vừa qua, hơn 200 gôn thủ đã cùng hội ngộ tại sân gôn Laguna Lăng Cô, Huế để tham dự Chung kết Quốc gia MercedesTrophy Việt Nam 2018.