Ảnh chi tiết xe 7 chỗ giá rẻ Toyota Rush 2018

Toyota vừa chính thức công bố chi tiết giá bán “tiểu Fortuner” Rush mới tại thị trường Indonesia với mức khởi điểm từ 17.800 USD.

Ảnh chi tiết xe 7 chỗ giá rẻ Toyota Rush 2018 2018-toyota-rush-indonesia-1.jpg

Ảnh chi tiết xe 7 chỗ giá rẻ Toyota Rush 2018 2018-toyota-rush-indonesia-2.jpg

Ảnh chi tiết xe 7 chỗ giá rẻ Toyota Rush 2018 2018-toyota-rush-indonesia-3.jpg

Ảnh chi tiết xe 7 chỗ giá rẻ Toyota Rush 2018 2018-toyota-rush-indonesia-5.jpg

Ảnh chi tiết xe 7 chỗ giá rẻ Toyota Rush 2018 2018-toyota-rush-indonesia-7.jpg

Ảnh chi tiết xe 7 chỗ giá rẻ Toyota Rush 2018 2018-toyota-rush-indonesia-8.jpg

Ảnh chi tiết xe 7 chỗ giá rẻ Toyota Rush 2018 2018-toyota-rush-indonesia-9.jpg

Ảnh chi tiết xe 7 chỗ giá rẻ Toyota Rush 2018 2018-toyota-rush-indonesia-10.jpg

Ảnh chi tiết xe 7 chỗ giá rẻ Toyota Rush 2018 2018-toyota-rush-indonesia-15.jpg

Ảnh chi tiết xe 7 chỗ giá rẻ Toyota Rush 2018 2018-toyota-rush-indonesia-19.jpg

Ảnh chi tiết xe 7 chỗ giá rẻ Toyota Rush 2018 all-new-toyota-rush-2018-51-1.jpg