07:43  | 

Ảnh chi tiết Ford EcoSport 2018 tại Việt Nam

EcoSport, một trong những sản phẩm chủ đạo của Ford Việt Nam, vừa chính thức có phiên bản mới với nhiều thay đổi đáng giá.

Ảnh chi tiết Ford EcoSport 2018 tại Việt Nam ford-ecosport-2018-autodaily-010.jpg

Ảnh chi tiết Ford EcoSport 2018 tại Việt Nam ford-ecosport-2018-autodaily-012.jpg

Ảnh chi tiết Ford EcoSport 2018 tại Việt Nam ford-ecosport-2018-autodaily-014.jpg

Ảnh chi tiết Ford EcoSport 2018 tại Việt Nam ford-ecosport-2018-autodaily-016.jpg

Ảnh chi tiết Ford EcoSport 2018 tại Việt Nam ford-ecosport-2018-autodaily-05.jpg

Ảnh chi tiết Ford EcoSport 2018 tại Việt Nam ford-ecosport-2018-autodaily-08.jpg

Ảnh chi tiết Ford EcoSport 2018 tại Việt Nam ford-ecosport-2018-autodaily-07.jpg

Ảnh chi tiết Ford EcoSport 2018 tại Việt Nam ford-ecosport-2018-autodaily-06.jpg

Ảnh chi tiết Ford EcoSport 2018 tại Việt Nam ford-ecosport-2018-autodaily-04.jpg

Ảnh chi tiết Ford EcoSport 2018 tại Việt Nam ford-ecosport-2018-autodaily-09.jpg

Ảnh chi tiết Ford EcoSport 2018 tại Việt Nam ford-ecosport-2018-autodaily-02.jpg

Ảnh chi tiết Ford EcoSport 2018 tại Việt Nam ford-ecosport-2018-autodaily-03.jpg

Ảnh chi tiết Ford EcoSport 2018 tại Việt Nam ford-ecosport-2018-autodaily-013.jpg

Ảnh chi tiết Ford EcoSport 2018 tại Việt Nam ford-ecosport-2018-autodaily-01.jpg

Ảnh chi tiết Ford EcoSport 2018 tại Việt Nam ford-ecosport-2018-autodaily-011.jpg

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm