08:47  | 

Ảnh chi tiết Bugatti Chiron Sport

Hãng siêu xe Pháp vừa đem tới bất ngờ cho triển lãm ôtô Geneva 2018 bằng mẫu Chiron Sport mới được nâng cấp.

Ảnh chi tiết Bugatti Chiron Sport 2018-bugatti-chiron-sport-6.jpg

Ảnh chi tiết Bugatti Chiron Sport 2018-bugatti-chiron-sport-7.jpg

Ảnh chi tiết Bugatti Chiron Sport 2018-bugatti-chiron-sport-11.jpg

Ảnh chi tiết Bugatti Chiron Sport 2018-bugatti-chiron-sport-12.jpg

Ảnh chi tiết Bugatti Chiron Sport 2018-bugatti-chiron-sport-13.jpg

Ảnh chi tiết Bugatti Chiron Sport 2018-bugatti-chiron-sport-14.jpg

Ảnh chi tiết Bugatti Chiron Sport 2018-bugatti-chiron-sport-15.jpg

Ảnh chi tiết Bugatti Chiron Sport 2018-bugatti-chiron-sport-16.jpg

Ảnh chi tiết Bugatti Chiron Sport 2018-bugatti-chiron-sport-17.jpg

Ảnh chi tiết Bugatti Chiron Sport bugatti-chiron-sport-1.jpg

Ảnh chi tiết Bugatti Chiron Sport bugatti-chiron-sport-3.jpg

Ảnh chi tiết Bugatti Chiron Sport bugatti-chiron-sport-4.jpg

Ảnh chi tiết Bugatti Chiron Sport bugatti-chiron-sport-8.jpg

Ảnh chi tiết Bugatti Chiron Sport bugatti-chiron-sport-10.jpg

Ảnh chi tiết Bugatti Chiron Sport bugatti-chiron-sport-11.jpg

Ảnh chi tiết Bugatti Chiron Sport bugatti-chiron-sport-12.jpg

Ảnh chi tiết Bugatti Chiron Sport bugatti-chiron-sport-13.jpg

Ảnh chi tiết Bugatti Chiron Sport bugatti-chiron-sport-16.jpg

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm