23:03  | 

Ảnh chi tiết Nissan Altima 2019

Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng Nissan Altima 2019 hoàn toàn mới đã lộ diện trước khi ra mắt công chúng tại New York Auto Show.

Ảnh chi tiết Nissan Altima 2019 2019-nissan-altima-1-1-1.jpg

Ảnh chi tiết Nissan Altima 2019 2019-nissan-altima-3-1.jpg

Ảnh chi tiết Nissan Altima 2019 2019-nissan-altima-4-1-1.jpg

Ảnh chi tiết Nissan Altima 2019 2019-nissan-altima-6-1.jpg

Ảnh chi tiết Nissan Altima 2019 2019-nissan-altima-7.jpg

Ảnh chi tiết Nissan Altima 2019 2019-nissan-altima-9-1.jpg

Ảnh chi tiết Nissan Altima 2019 2019-nissan-altima-10-1.jpg

Ảnh chi tiết Nissan Altima 2019 2019-nissan-altima-11.jpg

Ảnh chi tiết Nissan Altima 2019 2019-nissan-altima-12.jpg

Ảnh chi tiết Nissan Altima 2019 2019-nissan-altima-14.jpg

Ảnh chi tiết Nissan Altima 2019 2019-nissan-altima-15.jpg

Ảnh chi tiết Nissan Altima 2019 2019-nissan-altima-16.jpg

Ảnh chi tiết Nissan Altima 2019 2019-nissan-altima-17-1.jpg

Ảnh chi tiết Nissan Altima 2019 2019-nissan-altima-18.jpg

Ảnh chi tiết Nissan Altima 2019 2019-nissan-altima-19.jpg

Ảnh chi tiết Nissan Altima 2019 2019-nissan-altima-20.jpg

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm