Ảnh chi tiết Subaru Forester 2019

Với những công nghệ xuất hiện trên phiên bản mới 2019, Subaru Forester liệu có thể vượt mặt hầu hết các đối thủ cạnh tranh như mong đợi của nhà sản xuất?

Ảnh chi tiết Subaru Forester 2019 2019-subaru-forester-14-1.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Forester 2019 2019-subaru-forester-35-1.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Forester 2019 2019-subaru-forester-78.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Forester 2019 2019-subaru-forester-79.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Forester 2019 2019-subaru-forester-81-1.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Forester 2019 2019-subaru-forester-89.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Forester 2019 2019-subaru-forester-90.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Forester 2019 2019-subaru-forester-92.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Forester 2019 2019-subaru-forester-93.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Forester 2019 2019-subaru-forester-94.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Forester 2019 2019-subaru-forester-96-1.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Forester 2019 2019-subaru-forester-98.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Forester 2019 2019-subaru-forester-99-1.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Forester 2019 2019-subaru-forester-100.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Forester 2019 2019-subaru-forester-103-1.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Forester 2019 2019-subaru-forester-104-1.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Forester 2019 2019-subaru-forester-105.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Forester 2019 2019-subaru-forester-107.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Forester 2019 2019-subaru-forester-111.jpg

Ảnh chi tiết Subaru Forester 2019 2019-subaru-forester-113.jpg

#[]