Ảnh chi tiết Toyota Corolla Hatchback 2019

Được xây dựng dựa trên nền tảng toàn cầu mới TNHA, mẫu xe mới Toyota Corolla 2019 được kỳ vọng sẽ đem đến trải nghiệm lái xe khác biệt.

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Hatchback 2019 2019-toyota-corolla-1.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Hatchback 2019 2019-toyota-corolla-2.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Hatchback 2019 2019-toyota-corolla-3.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Hatchback 2019 2019-toyota-corolla-4-1.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Hatchback 2019 2019-toyota-corolla-5-1.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Hatchback 2019 2019-toyota-corolla-6.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Hatchback 2019 2019-toyota-corolla-9.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Hatchback 2019 2019-toyota-corolla-10.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Hatchback 2019 2019-toyota-corolla-11.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Hatchback 2019 2019-toyota-corolla-13-1.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Hatchback 2019 2019-toyota-corolla-14-1.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Hatchback 2019 2019-toyota-corolla-16-1.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Hatchback 2019 2019-toyota-corolla-18.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Hatchback 2019 2019-toyota-corolla-20.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Hatchback 2019 2019-toyota-corolla-21-1.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Hatchback 2019 2019-toyota-corolla-22.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Hatchback 2019 2019-toyota-corolla-23.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Hatchback 2019 2019-toyota-corolla-25-1.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Hatchback 2019 2019-toyota-corolla-26-1.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Hatchback 2019 2019-toyota-corolla-27.jpg