19:28  | 

Ảnh chi tiết Volkswagen Touareg 2019

Sau chiến dài teaser, Volkswagen (VW) cuối cùng cũng vén màn Touareg thế hệ thứ 3 hoàn toàn mới trong một sự kiện đặc biệt tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Ảnh chi tiết Volkswagen Touareg 2019 2019-vw-touareg-01.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Touareg 2019 2019-vw-touareg-02.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Touareg 2019 2019-vw-touareg-03.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Touareg 2019 2019-vw-touareg-04.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Touareg 2019 2019-vw-touareg-05.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Touareg 2019 2019-vw-touareg-06.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Touareg 2019 2019-vw-touareg-07.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Touareg 2019 2019-vw-touareg-08.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Touareg 2019 2019-vw-touareg-11-2-1.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Touareg 2019 2019-vw-touareg-12-1-1.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Touareg 2019 2019-vw-touareg-13-1-1.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Touareg 2019 2019-vw-touareg-15-1.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Touareg 2019 2019-vw-touareg-18-1.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Touareg 2019 2019-vw-touareg-19-1.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Touareg 2019 2019-vw-touareg-20-1.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Touareg 2019 2019-vw-touareg-21-1.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Touareg 2019 2019-vw-touareg-22-1.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Touareg 2019 2019-vw-touareg-23-1.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Touareg 2019 2019-vw-touareg-25-1.jpg

Ảnh chi tiết Volkswagen Touareg 2019 2019-vw-touareg-27-1.jpg

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm