Ảnh hành trình siêu xe Car & Passion 2018

Sau 5 ngày kể từ khi khởi hành tại Hà Nội, đi qua các điểm đến Sapa, Ninh Bình, Quảng Bình, hôm nay đoàn siêu xe tham dự Car & Passion 2018 đã tới đích đến - thành phố Đà Nẵng, kết thúc cuộc hành trình của Xe và Đam mê.

Ảnh hành trình siêu xe Car & Passion 2018 car-passion-2018-autodaily-01-1.jpg

Ảnh hành trình siêu xe Car & Passion 2018 car-passion-2018-autodaily-02-1.jpg

Ảnh hành trình siêu xe Car & Passion 2018 car-passion-2018-autodaily-03-1.jpg

Ảnh hành trình siêu xe Car & Passion 2018 car-passion-2018-autodaily-04-1.jpg

Ảnh hành trình siêu xe Car & Passion 2018 car-passion-2018-autodaily-05-1.jpg

Ảnh hành trình siêu xe Car & Passion 2018 car-passion-2018-autodaily-06-1.jpg

Ảnh hành trình siêu xe Car & Passion 2018 car-passion-2018-autodaily-07-1.jpg

Ảnh hành trình siêu xe Car & Passion 2018 car-passion-2018-autodaily-08-1.jpg

Ảnh hành trình siêu xe Car & Passion 2018 car-passion-2018-autodaily-09-1.jpg

Ảnh hành trình siêu xe Car & Passion 2018 car-passion-2018-autodaily-010-1.jpg

Ảnh hành trình siêu xe Car & Passion 2018 car-passion-2018-autodaily-011-1.jpg

Ảnh hành trình siêu xe Car & Passion 2018 car-passion-2018-autodaily-012-1.jpg

Ảnh hành trình siêu xe Car & Passion 2018 car-passion-2018-autodaily-013-1.jpg

Ảnh hành trình siêu xe Car & Passion 2018 car-passion-2018-autodaily-014-1.jpg

Ảnh hành trình siêu xe Car & Passion 2018 car-passion-2018-autodaily-015-1.jpg

Ảnh hành trình siêu xe Car & Passion 2018 car-passion-2018-autodaily-016-1.jpg

Ảnh hành trình siêu xe Car & Passion 2018 car-passion-2018-autodaily-017-1.jpg

Ảnh hành trình siêu xe Car & Passion 2018 car-passion-2018-autodaily-018.jpg

Ảnh hành trình siêu xe Car & Passion 2018 car-passion-2018-autodaily-019.jpg

Ảnh hành trình siêu xe Car & Passion 2018 car-passion-2018-autodaily-020-1.jpg