08:10  | 

Bảng giá các mẫu xe Nissan trong tháng 3/2018

Bảng giá của của các mẫu xe Nissan trên toàn lãnh thổ Việt Nam đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% (VAT) trong tháng 3/2018.

Bảng giá các mẫu xe Nissan trong tháng 3/2018 nissan-1.jpgBảng giá các mẫu xe Nissan trong tháng 3/2018 nissan-2.jpgBảng giá các mẫu xe Nissan trong tháng 3/2018 nissan-3.jpgBảng giá các mẫu xe Nissan trong tháng 3/2018 nissan-4.jpg

NhonVT (forum.autodaily.vn)

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm