08:30  | 

Ảnh chi tiết BMW i8 Roadster

BMW vừa công bố loạt ảnh tuyệt đẹp về mẫu i8 Roadster mới.

Ảnh chi tiết BMW i8 Roadster bmw-i8-roadster-01.png

Ảnh chi tiết BMW i8 Roadster bmw-i8-roadster-02.png

Ảnh chi tiết BMW i8 Roadster bmw-i8-roadster-03.png

Ảnh chi tiết BMW i8 Roadster bmw-i8-roadster-04-1.png

Ảnh chi tiết BMW i8 Roadster bmw-i8-roadster-05.png

Ảnh chi tiết BMW i8 Roadster bmw-i8-roadster-06-1.png

Ảnh chi tiết BMW i8 Roadster bmw-i8-roadster-07.png

Ảnh chi tiết BMW i8 Roadster bmw-i8-roadster-08.png

Ảnh chi tiết BMW i8 Roadster bmw-i8-roadster-09-1.png

Ảnh chi tiết BMW i8 Roadster bmw-i8-roadster-010.png

Ảnh chi tiết BMW i8 Roadster bmw-i8-roadster-011.png

Ảnh chi tiết BMW i8 Roadster bmw-i8-roadster-012.png

Ảnh chi tiết BMW i8 Roadster bmw-i8-roadster-013.png

Ảnh chi tiết BMW i8 Roadster bmw-i8-roadster-014.png

Ảnh chi tiết BMW i8 Roadster bmw-i8-roadster-015.png

Ảnh chi tiết BMW i8 Roadster bmw-i8-roadster-016.png

Ảnh chi tiết BMW i8 Roadster bmw-i8-roadster-017.png

Ảnh chi tiết BMW i8 Roadster bmw-i8-roadster-018.png

Ảnh chi tiết BMW i8 Roadster bmw-i8-roadster-019.png

Ảnh chi tiết BMW i8 Roadster bmw-i8-roadster-020.png

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm