Bảng giá các mẫu xe Infiniti tháng 5/2018

Bảng giá của của các mẫu xe Infiniti trên toàn lãnh thổ Việt Nam đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% (VAT) trong tháng 5/2018.

Bảng giá các mẫu xe Infiniti tháng 5/2018 infiniti.jpg

NhonVT (forum.autodaily.vn)