Bảng giá xe Mercedes tháng 5/2018: Thêm GLC 200

Danh mục sản phẩm của Mercedes-Benz trong tháng 5 có sự bổ sung thêm tân binh GLC 200 với giá bán 1,684 tỷ đồng.

Bảng giá xe Mercedes tháng 5/2018: Thêm GLC 200 mercedes-benz.jpg

NhonVT (forum.autodaily.vn)