07:02  | 

Xem thêm ảnh Honda Gold Wing 2018

Phiên bản 2018 của “Ông Vua đường trường” - Gold Wing 1800 được Honda Việt Nam nhập khẩu chính hãng nguyên chiếc từ Nhật Bản với mức giá 1,2 tỷ đồng.

Xem thêm ảnh Honda Gold Wing 2018 honda-goldwing-2018-4.jpgXem thêm ảnh Honda Gold Wing 2018 honda-goldwing-2018-5.jpgXem thêm ảnh Honda Gold Wing 2018 honda-goldwing-2018-7.jpgXem thêm ảnh Honda Gold Wing 2018 honda-goldwing-2018-19.jpgXem thêm ảnh Honda Gold Wing 2018 honda-goldwing-2018-17.jpgXem thêm ảnh Honda Gold Wing 2018 honda-goldwing-2018-18.jpgXem thêm ảnh Honda Gold Wing 2018 honda-goldwing-2018-21.jpgXem thêm ảnh Honda Gold Wing 2018 honda-goldwing-2018-20.jpgXem thêm ảnh Honda Gold Wing 2018 honda-goldwing-2018-22.jpgXem thêm ảnh Honda Gold Wing 2018 honda-goldwing-2018-1.jpgXem thêm ảnh Honda Gold Wing 2018 honda-goldwing-2018-15.jpgXem thêm ảnh Honda Gold Wing 2018 honda-goldwing-2018-12.jpgXem thêm ảnh Honda Gold Wing 2018 honda-goldwing-2018-6.jpgXem thêm ảnh Honda Gold Wing 2018 honda-goldwing-2018-8.jpgXem thêm ảnh Honda Gold Wing 2018 honda-goldwing-2018-9.jpgXem thêm ảnh Honda Gold Wing 2018 honda-goldwing-2018-11.jpgXem thêm ảnh Honda Gold Wing 2018 honda-goldwing-2018-13.jpgẢnh: Thành Nhơn

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm