Ảnh chi tiết Yamaha R15 2018

Mẫu sportbike cỡ nhỏ Yamaha YZF-R15 V3 tem mới kèm phuộc USD màu vàng vừa được một đại lý tư nhân nhập khẩu từ Indonesia về Việt Nam.

Ảnh chi tiết Yamaha R15 2018 yamaha-yzf-r15-2018-30.jpgẢnh chi tiết Yamaha R15 2018 yamaha-yzf-r15-2018-39.jpgẢnh chi tiết Yamaha R15 2018 yamaha-yzf-r15-2018-37.jpgẢnh chi tiết Yamaha R15 2018 yamaha-yzf-r15-2018-38.jpgẢnh chi tiết Yamaha R15 2018 yamaha-yzf-r15-2018-48.jpgẢnh chi tiết Yamaha R15 2018 yamaha-yzf-r15-2018-46.jpgẢnh chi tiết Yamaha R15 2018 yamaha-yzf-r15-2018-34.jpgẢnh chi tiết Yamaha R15 2018 yamaha-yzf-r15-2018-47.jpgẢnh chi tiết Yamaha R15 2018 yamaha-yzf-r15-2018-33.jpgẢnh chi tiết Yamaha R15 2018 yamaha-yzf-r15-2018-41.jpgẢnh chi tiết Yamaha R15 2018 yamaha-yzf-r15-2018-27.jpgẢnh chi tiết Yamaha R15 2018 yamaha-yzf-r15-2018-51.jpgẢnh chi tiết Yamaha R15 2018 yamaha-yzf-r15-2018-32.jpgẢnh chi tiết Yamaha R15 2018 yamaha-yzf-r15-2018-35.jpgẢnh chi tiết Yamaha R15 2018 yamaha-yzf-r15-2018-49.jpgẢnh chi tiết Yamaha R15 2018 yamaha-yzf-r15-2018-50.jpgẢnh chi tiết Yamaha R15 2018 yamaha-yzf-r15-2018-44.jpgẢnh chi tiết Yamaha R15 2018 yamaha-yzf-r15-2018-43.jpgẢnh chi tiết Yamaha R15 2018 yamaha-yzf-r15-2018-45.jpgẢnh: Thành Nhơn